Saturday, July 21, 2007

ဦး၀င္းတင္အား လိမ္လည္ဖမ္းဆီးထားရာမွ လႊတ္ေပးေလာ့


ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရက (၁၈) ႏွစ္တိုင္္ မတရားဖမ္းဆီးထားေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦး၀င္းတင္အား ခ်က္ခ်င္းအျမန္လႊတ္ေပးပါဟု ကုလသမဂၢ ပညာေရး သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ႀကီး) ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာမတ္ဆူရာက ရန္ကုန္ န၀တစစ္အစိုးရအား ေလးနက္စြာ ေတာင္းဆိုလိုက္ေလသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔ပါ၀င္ေသာ ကမၻာ့အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးမွ ေတာင္းဆိုသည္မွာ အဓိပၸယ္ေလးနက္သည္။ ကမၻာသားတဦးကို လြန္မင္းစြာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ကလည္း ဦး၀င္းတင္အား ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုအပ္ေပသည္။

ဦး၀င္းတင္သည္ အႏိုင္မခံ အ႐ံႈးမေပးေသာ သတၱိခဲျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဇြဲသတၱိႀကီးမားေသာ လူသားတဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူရသတၱိႏွင့္ ဆိုင္ေသာဆုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကမၻာအရပ္ရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေပးဆက္ ခ်ီးျမႇင့္သည္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ယူနက္စကို အဖြဲ႕ႀကီး၏ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ တိုက္ရဲသူ သူရဲေကာင္းဆုကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ အသက္ (၇၈) ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ရွိ ေထာင္မ်ားမွာ အက်ဥ္းသားတို႔ က်န္းမာေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ဖိႏွိပ္ညႇင္းဆဲေနျခင္း အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေ၀ဒနာ ေရာဂါမ်ားကို ခံစားေနရသျဖင့္ လႊတ္ေပးသင့္ပါသည္ဟု ယူနက္စကို အရာရွိႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာစစ္တပ္အစိုးရက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ႀကီးက အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ အက်ဥ္းသားတို႔၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားသျဖင့္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္တကြ ျမန္မာစစ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားတို႔မွာ ပိုမိုဒုကၡေရာက္ေ နၾကရရွာသည္ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္၍ တင္ျပခဲ့ပါ၏။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက အက်ဥ္းက်သက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ေသာေန႔က ေထာင္အရာရွိ ႏွစ္ဦးက က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဦး၀င္းတင္၏အခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသည္ဟုလည္း သတင္းတရပ္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ေထာင္မႉးတို႔က အကယ္၍ ဦး၀င္တင္အား လႊတ္ေပးခဲ့ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္လားဟု ေမးျမန္းၾကေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းတင္က “မိမိသည္ ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္တာ၀န္ရွိသည့္အတိုင္း မုခ် ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္” ဟု အေျဖေပးခဲ့သည္ဟု သိၾကရသည္။

ယင္းသို႔ေမးျမန္းျခင္းအရ စစ္တပ္အစိုးရ၏ ယုတ္ည့ံမႈႀကီးကို ႏိုင္ငံသားတို႔က ေကာင္းစြာ သိရွိ လိုက္ၾကရသည္ကို ေခတ္ၿပိဳင္ကတင္ျပရေပမည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ဦး၀င္းတင္အား ဖမ္းဆီးသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ဖမ္းဆီးသည္မဟုတ္ေပ။ ဦး၀င္းတင္၏ တပည့္လူငယ္တေယာက္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအမႈတြင္ ဦး၀င္းတင္က အႀကံေပးသျဖင့္ ထုိလူငယ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု မဆီ မဆိုင္ ဖမ္းဆီးကာ ယင္းလူငယ္၏အမႈကို အားေပးကူညီမႈအျဖစ္ ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ဒဏ္အနည္း ငယ္ စီရင္ခဲ့၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေထာင္သက္ကိုဆန္႔ကာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ သည္။ ဖမ္းစဥ္က လူမႈေရးအမႈႏွင့္စီရင္ခဲ့ၿပီး (၁၈) ႏွစ္ၾကာမွ ႏိုင္ငံေရးအမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေလဟန္ စစ္အစိုးရက ဖန္တီးျခင္းသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ကလိန္ဥာဏ္ျဖစ္
သည္ကို လူထုကသိလာၾကသည္။ သူသည္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး စက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းသူ ျဖစ္ ေၾကာင္း လူထုသိၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ကဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတဦးအား သူႏွင့္မဆိုင္ေသာအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး (၁၈) ႏွစ္ၾကာမွ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္လွ်င္ လႊတ္ေပးေလေယာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိုအစိုးရ၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ သိမ္ဖ်င္းလွသည္ကို ေပၚလြင္ေစေပ၏။ သူေခါင္းေဆာင္ ေသာ နအဖအစုိးရသည္ ဦး၀င္းတင္၏အမႈကဲ့သို႔ေသာ ယုတ္ည့ံေသာအမႈမ်ားစြာရွိသည္။

အားလံုးကို လႊတ္ေပးပါ။ ဦး၀င္းတင္အား လႊတ္ေပးေပးပါဟု ေခတ္ၿပိဳင္က က်ယ္ေလာင္စြာ ေတာင္းဆို အပ္ေပေၾကာင္း။ ။

No comments: