Saturday, August 11, 2007

ဒီမုိကေရစီရွာပုံေတာ္ (၃)


ဒီမုိကေရစီဟူသည္မွာ အစုိးရပုံစနစ္တခု မွ်သာမကေသးဘဲ လူတဦးခ်င္းကုိ ႐ုိေသေလးစားသည့္ အေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သေဘာတရား ေရးရာတုိ႔အား စုစည္းေပါင္းစပ္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္သားတုိ႔က ယူဆထား ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိ မည္သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီကုိ လုိလားၾကပါသနည္းဟု ေမးေသာအခါ၌ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ အနည္းဆုံးသူတုိ႔ကပင္ "က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ လုပ္ခ်င္တာပါပဲ။ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ဒုကၡမေပးခ်င္ပါဘူး။ မေၾကာက္မရြံ႕ မစုိးရိမ္ရပဲ အသင့္အတင့္ စားေသာက္ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းကေလး တခုေလာက္သာ လုိခ်င္တာပါ" လုိ႔ ေျဖၾကားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ရမႈ ကင္းေ၀း၍ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ သိကၡာရွိေသာ ဘ၀မ်ိဳးကုိ အာမခံႏုိင္မည့္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔က လုိလားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီသီခ်င္းမ်ားတြင္လည္းယင္းသုိ႔ေသာ ျပင္းျပသည့္ တမ္းတခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "ထမင္းစားေသာ စက္႐ုပ္မ်ားထဲမွာ စုိးစဥ္းမွ်ေတာင္ တုိ႔မပါ၊ လူတုိင္း လူတုိင္း လူ႕အခြင့္အေရး ရွိသင့္တယ္" "႐ုိင္းစုိင္းတဲ့ ေတာတိရစာၦန္မ်ားလည္း မဟုတ္၊ အားလုံးက အသိနဲ႔ လူေတြ၊ လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီေလ၊ အေရးအခင္းတုိင္း ေသနတ္နဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူသာကုန္မေလ။"

လူ႕အခြင့္အေရး ျပႆနာသည္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေသာအခါ၌ အစုိးရ သတင္းဌာနမ်ားက လူ႕အခြင့္အေရး အယူအဆ တခုလုံးကုိ ျပက္ရယ္ျပဳ ႐ႈတ္ခ်၍ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ အေနာက္တုိင္း အသုံးအေဆာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု စတင္ သမုတ္လာၾကသည္မွာလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သတၱ၀ါမ်ားအနက္ လူသားစင္စစ္သာလွ်င္ အဆင့္အျမင့္ဆုံး အေျခအေနျဖစ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္ကုိ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ လူသားအား အလြန္တန္ဖုိးထားသည့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံျဖစ္ေသာ ဗုဒၶ၀ါဒကုိ အရြဲ႕တုိက္ကာ ေျပာင္းျပန္လုပ္ေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ လူတုိင္းတြင္ မိမိဆႏၵအရ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ သစၥာတရားကုိ သိရွိႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး သူတပါးကုိ သိေစရန္ အတြက္လည္း ကူညီႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႕အသက္၏ တန္ဖုိးသည္ အဆုံးအစမရွိပါ။ ျဗဟၼာဘုံမွ က်လာေသာ အပ္တေခ်ာင္းႏွင့္ ကမာၻေျမႀကီးေပၚတြင္ စုိက္ထားေသာ အပ္တေခ်ာင္းတုိ႔ ထိေတြ႕ၾကသည္မွာ လူျဖစ္ရသည္ထက္ လြယ္ကူပါသည္ဟုပင္ ဆုိၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ အစုိးရတုိ႔သည္ လူသားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဖုိးတန္အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳၾကပဲ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား ဟူသည္မွာ ထင္သလုိ ကုိင္တြယ္၍ရေသာ၊ မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိေသာ၊ အသိဥာဏ္မရွိေသာ၊ အကူအညီကင္းမဲ့ေသာ လူထုႀကီးသာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ျပည္သူတုိ႔အား တုိင္းျပည္၏ အသက္ေသြးခဲဟု မွတ္ယူမည့္အစား အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္ရွိေနေသာ အေရးမပါသူမ်ားဟု ယူဆထားသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ျပည္ခ်စ္စိတ္အား အာဏာရွင္တုိ႔၏ မတရားမႈမ်ားကုိ ေသြး႐ူးေသြးတမ္း ဖုံးကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တန္ဖုိး က်ဆင္းေစပါသည္။ အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကုိယ္ပုိင္အက်ိဳးစီးပြားအေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပည္ခ်စ္စိတ္ကုိ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကပါသည္။ အစုိးရ၏ အယူ၀ါဒကုိ ေစာဒကမတက္ဘဲ လက္ခံယုံၾကည္ရမည္ဆုိသည္မွာ ျပည့္၀ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ထက္ အေနာက္တုိင္းတြင္ ႀကီးစုိးခဲ့သည့္ တင္းၾကပ္သည့္ ခရစ္ယာန္ ေရွးေဟာင္းဘာသာေရး သေဘာတရားတုိ႔ႏွင့္ ပုိမုိ ကုိက္ညီေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

"ယုံမွားသင့္သည္ကုိ ယုံမွားရာ၏ … ထပ္ခါတလဲ ေျပာသံ ၾကား႐ုံႏွင့္ … ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု မယုံေလႏွင့္၊ အစဥ္အဆက္က ၾကားဘူး႐ုံႏွင့္၊ သတင္းစကား ၾကားဖူး႐ုံႏွင့္ မယုံေလႏွင့္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ မေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္သည္၊ မွားယြင္းသည္ဟု သိရွိေသာအခါ စြန္႔လႊတ္၍ မိမိကုိယ္တုိင္ ေကာင္းေသာအရာကုိ သိရွိလာေသာအခါတြင္မွ လက္ခံပါေလ" (အဂၤုတၱရ နိကာယ္ သုတၱန္ပိဋကတ္ေတာ္လာ၊ ေကသမုတၱိသုတ္)

လူသား၏ သေႏၶပါဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူသားႏွင့္ ခြဲခြာ၍မရေသာ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အယူအဆ၊ လူတိုင္းတြင္ အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္ေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိသည္ကုိ လက္ခံထားေသာ အယူအဆ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမသဖြယ္ ေမတၱာထားရိွရန္ အၾကံျပဳထားေသာ အယူအဆ စသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရပါသည္။

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၏ စာပုိဒ္ (၃၀) တုိ႔တြင္ ပါရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကုသုိလ္တရားႏွင့္ ညီသည္၊ ေကာင္းမြန္သည္ဟု မသုံးသပ္ပါက မည္ကဲ့သုိ႔ သုံးသပ္ရမည္ကုိ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အဖုိ႔ စဥ္းစားရခက္လွပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ယင္းေၾကညာစာတမ္းကုိ အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံ မဲေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္ အေလ်ာက္ ဤေၾကညာစာတမ္းကုိ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ပယ္ခ်ရမည္ ဆုိျခင္းမွာ မလုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟု အနည္းဆုံး ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ စတင္ေပၚေပါက္ရာ ေနရာေဒသ၏ ပထ၀ီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ နယ္နမိတ္ျပင္ပတြင္ တရားမ၀င္ဟု ျငင္းဆုိေနပါက ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပုိင္း၌သာ ထြန္းကားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသရွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ နယ္ေျမေလး၌သာ၎၊ အစၥလမ္ဘာသာသည္လည္း အာေရးဗီးယားေဒသ၌ သာ၎၊ ထြန္းကားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား ရရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ မခံစားထုိက္ ဟူေသာ စကားသည္ ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရကမူ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားထက္ ပုိမုိ၍ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပုိင္ခြင့္ ရိွသည္ဟု ယူဆထားျခင္းမ်ာ ယုတၱိတန္ပါသလားဟု ေမးစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ေရွ႕ေနာက္ စကားမညီမႈကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပဆုိႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ကြာဟမႈ အင္မတန္ ႀကီးမားေနသျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ သီးျခားခြဲ၍ စံသတ္မွတ္ကာ ဆုံးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈ ရွိေနေလရာ အစုိးရသည္သာလွ်င္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံလုံး၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ ျခံဳငံုကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည္ ဟူေသာ ၀ါဒအေပၚ၌ပင္ သံသယျဖစ္ရပါသည္။

က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ မခုိင္လုံျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္စကား မညီျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာျခင္းတုိ႔သည္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ၾကန္အင္ လကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္ အစုိးရတုိ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ အယူအဆသစ္မ်ားကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္ မနားမေန ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ၎တုိ႔သာ မွန္ကန္သည္ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ တင္းမာစြာ ေျပာဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၌ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတ မတုိးတက္ဘဲ ရပ္တန္႔သြားရၿပီး ျပည္သူလူထု တုိ႔သည္လည္း ၎တုိ႔နည္းတူ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတ ရပ္တန္႔သြားၿပီဟု ယူဆၾကပါသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔မႈကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ တက္ညီလက္ညီ အသုံးျပဳေန၍ ေနရာတကာတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ သကၤာမကင္း ျဖစ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနရာ ျပည္သူလူထုသည္ ခံစားခ်က္ကုိ ဖုံးကြယ္၍ ဆိတ္ဆိတ္ ေနတတ္လာပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တုိ႔အား "ထမင္းစားေသာ စက္႐ုပ္" အဆင့္မွ မိမိတုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ ခံစားပုိင္ခြင့္ ရွိ၍ ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္ကာ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေျပာဆုိႏုိင္ေသာ လူသားအဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ေပးမည့္စနစ္ကုိ ေတာင့္တသည့္ ဆႏၵမ်ားမွာလည္း အစဥ္တစုိက္ ႀကီးထားလ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲသည္ ကနဦးကပင္ အႏၲရာယ္မ်ားလွပါသည္။ မိမိတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္သမွ်ကုိ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ဆက္လက္ကုိင္ထားမည္ဟု သႏၶိဌာန္ ခ်ထားေသာ အခြင့္ထူးခံ လူနည္းစု၏ လက္တြင္း၌ ၾကာရွည္စြာ တည္ရွိခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ အာဏာကုိ မွန္ကန္တရားမွ်တစြာ ခဲြေ၀ရန္ ႀကိဳးစားေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကာလၾကာရွည္၍ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ႏွင့္ အေကာင္းဘက္မွခ်ည္း ျမင္လုိစိတ္တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္တည္း၍ မရေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဆန္႔က်င္သူတုိ႔သည္ ရက္စက္ယုတ္မာစါာ လုပ္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု တင္ႀကိဳသတိျပဳမိၾကပါသည္။ ဤမွ် ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အစုိးရက ဒီမုိကေရစီ တကယ္ေပးမည္လားဟု စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစြာ မၾကာခဏ ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါသည္။

အေျဖသည္ကား အျခားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေပးသည္ဟူ၍ မရွိတတ္၊ စြမ္းရည္သတၱိ ၾကံ႕ခုိင္မႈ၊ အနစ္နာခံမႈတုိ႔ျဖင့္ ရင္း၍ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အပုိင္း (၄) သုိ႔

No comments: