Monday, August 27, 2007

တြဲလက္ေတြ မျဖဳတ္စတမ္း


ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကုိ အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေသာ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားကုိ နအဖသည္ အာဏာရွင္တုိ႔၏ ထုံးစံအတုိင္း လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားတုိ႔ျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေစမႈမ်ားအား ဖန္တီး၍ သူတုိ႔၏ လမ္းေၾကာင္းကုိ မမွိတ္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ အၾကမ္းဖက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္သည္ လတ္တေလာ ပစၥကၡအေျခအေနတြင္ အသာစီး ရသေယာင္ ရွိေနေပသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က နအဖရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဘာလဲ။ ဘယ္ကုိ ဦးတည္ေနတာလဲ။ သူ႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ကေတာ့ လယ္ျပင္ဆင္သြားသလုိ ရွင္းေနတာပါပဲ။

ဘယ္သူမွ အဖက္မလုပ္တဲ့ ညီလာခံဆုိတာႀကီးကုိ သူခုိးေရႊရတျပျပ လုပ္ခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံ့အေရးကုိ အသက္ေတြ၊ ဘ၀ေတြ ေပးၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့သူေတြ လုံးလုံး အေရးမစုိက္တဲ့ ၅/၉၆ ဆုိတာႀကီးကုိ ေနရာေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခ်င္တယ္။ ေၾကာက္ေစခ်င္တယ္။

စားၿပီးရင္းစားၿပီး စားပုိးမနင္ႏုိင္ေသးတဲ့ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ အဆီတ၀င္း၀င္း စားခြက္ေတြ ေပ်ာက္သြားေတာ့ ဦးသူစားစတမ္း၊ ႏုိင္သူစားစတမ္းဆုိၿပီး ဇာတ္တူသား စားေတာ့တာ အားလုံးအသိ။ ထပ္စားရင္ တပ္ပ်က္ေတာ့မယ့္ ကိန္းဆုိက္ေတာ့ လူထုဆီက ရသမွ်ညႇစ္ဖုိ႔ အၾကံကုန္ဂဠဳန္ဆားခ်က္ လုပ္ရေတာ့တာပါပဲ။

နအဖဟာ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္၊ သုံးခ်က္ျပတ္ဖုိ႔ အကြက္ဆင္လုိက္တာပါပဲ။ မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္ေရာ နအဖ ကုိက္ရဲ႕လား။

တစ္ေကာင္ေကၽြးၿပီး သုံးေလးေကာင္ စားခ်င္တဲ့ နအဖ …. ကုိယ္တုိင္ေရာ …… ပြဲသိမ္းတုိက္ကြက္ မမိဖုိ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလား။ ငါလုိလူ ဇမၺဴမွာ ရွိလို႔လား ဆုိၿပီးေတာ့ ဘ၀င္ေလဟပ္ေနရင္ေတာ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾသဘာ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဆက္သာလုပ္ … နအဖေရ …….

သူဆင္တဲ့ အကြက္ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အသာစီးရလုိက္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ခ်စ္တဲ့ႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြရဲ႕ မီးခဲျပာဖုံးျဖစ္ေနတဲ့ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အာမခံႏုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိလုိလားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ တေငြ႕ေငြ႕ ေတာက္ေလာင္ လာေနတာကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္လုိက္ရတာပဲ။ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ေတြဟာ ႏွိမ္နင္းေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔မရ ရွင္သန္ေနဆဲ၊ မ်ိဳးဆက္တာ၀န္ေတြကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ေနဆဲ ဆုိတာကုိ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရတာ ဟာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေအာင္ပြဲပါပဲ။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေနာင္ေတာ္မ်ား၊ ကုိထင္ေက်ာ္တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ အစရွိသည့္ အားလုံးေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား ေရွး႐ႈရာသည္ လူကုိ လူလုိသိသည့္ လူလုိဆက္ဆံသည့္ စနစ္ ေပၚထြန္းေရးပင္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေနာင္ေတာ္မ်ား၏ ရဲရဲေတာက္ တုိက္ပြဲေခၚသံ၊ ကုိထင္ေက်ာ္တုိ႔၏ ဘာမထီ စိန္ေခၚမႈမ်ား ............. ။

အားလုံးေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ အဂၢမဟာဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ အစ အစ ရွိသည္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ၊ ပုိင္ႏုိင္ရာ၊ အားသန္ရာ တာ၀န္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ .....................

ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကုိ ရင္၀ယ္ပုိက္၍ အျမင္မတူညီမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ရင့္က်က္ရွင္သန္၍ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရေပဦးမည္မွာ က်ေနာ္တုိ႔၏ သမုိင္းေပးတာ၀န္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လတ္တေလာ အေရးႀကီးသည့္ အေရးေပၚ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဖုံးအုပ္သြားဖြယ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ျပယ္သြားဖြယ္ရာရွိေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အျမဲတမ္း ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ပထမ ဦးစားေပးရမည္။ မပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ရမည္ဟု ခုိင္မာစြာ တုိက္တြန္းေနရသည္မွာ ..................... (ဒီမုိကေရစီရွာပုံေတာ္ ၄)

No comments: